Obligasjonslån og Rating

På denne siden kan du finne oversikt over alle våre aktive obligasjonslån. Lånedokumentene er tilgjengelig for nedlastning. Brage Finans blir ratet av selskapet Scope Ratings. Scoren vi har fått for selskapet og for senior usikret gjeld finner du her.

AT1 - FONDSOBLIGASJONER

ISIN NO0010851744
Ticker BRFI32 PRO
Issue date 16.05.2019
Call date 16.05.2024
Final maturity date Perpetual
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 75 000 000
ISIN NO0012473422
Ticker BRFI52 PRO
Issue date 17.03.2022
Call date 17.03.2027
Final maturity date Perpetual
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 110 000 000
ISIN NO0013024935
Ticker BRFI62 PRO
Issue date 29.09.2023
Call date 29.09.2028
Final maturity date Perpetual
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 150 000 000
ISIN NO0013187971
Ticker BRFI65 PRO
Issue date 26.03.2024
Call date 26.06.2029
Final maturity date Perpetual
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 200 000 000

T2 - ANSVARLIGE LÅN

ISIN NO0010851736
Ticker BRFI33 PRO
Issue date 16.05.2019
Call date 16.05.2024
Final maturity date 16.05.2029
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 65 000 000
ISIN NO0010886278
Ticker BRFI38 PRO
Issue date 19.06.2020
Call date 19.06.2025
Final maturity date 19.06.2030
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 45 000 000
ISIN NO0010980634
Ticker BRFI44 PRO
Issue date 16.04.2021
Call date 16.04.2026
Final maturity date 16.04.2031
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 50 000 000
ISIN NO0012473430
Ticker BRFI53 PRO
Issue date 17.03.2022
Call date 17.03.2027
Final maturity date 17.03.2032
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 100 000 000
ISIN NO0012907494
Ticker BRFI60 PRO
Issue date 04.05.2023
Call date 04.05.2028
Final maturity date 04.08.2033
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 125 000 000

SENIOR UNSECURED (NOK)

ISIN NO0010875065
Ticker BRFI36 PRO
Issue date 14.02.2020
Final maturity date 15.07.2024
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 800 000 000
ISIN NO0010891930
Ticker BRFI39 PRO
Issue date 01.09.2020
Final maturity date 01.09.2025
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 500 000 000
ISIN NO0010906142
Ticker BRFI41 PRO
Issue date 17.11.2020
Final maturity date 15.11.2024
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 130 000 000
ISIN NO0010927270
Ticker BRFI42 PRO
Issue date 09.02.2021
Final maturity date 09.02.2024
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 000 000 000
ISIN NO0010925027
Ticker BRFI43 PRO
Issue date 11.02.2021
Final maturity date 11.02.2026
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 500 000 000
ISIN NO0010998560
Ticker BRFI45 PRO
Issue date 12.05.2021
Final maturity date 12.12.2023
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 750 000 000
ISIN NO0010998578
Ticker BRFI46 PRO
Issue date 12.05.2021
Final maturity date 12.05.2026
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 650 000 000
ISIN NO0011082109
Ticker BRFI47 PRO
Issue date 27.08.2021
Final maturity date 27.05.2024
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 000 000 000
ISIN NO0011082125
Ticker BRFI48 PRO
Issue date 27.08.2021
Final maturity date 27.08.2026
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 200 000 000
ISIN NO0011147084
Ticker BRFI49 PRO
Issue date 09.11.2021
Final maturity date 09.09.2024
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 750 000 000
ISIN NO0011203440
Ticker BRFI50 PRO
Issue date 18.01.2022
Final maturity date 05.02.2025
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 300 000 000
ISIN NO0011203457
Ticker BRFI51 PRO
Issue date 18.01.2022
Final maturity date 15.12.2026
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 500 000 000
ISIN NO0012549585
Ticker BRFI54 PRO ESG
Issue date 16.06.2022
Final maturity date 16.06.2027
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 400 000 000
ISIN NO0012549577
Ticker BRFI55 PRO ESG
Issue date 16.06.2022
Final maturity date 16.06.2025
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 100 000 000
ISIN NO0012692682
Ticker BRFI56 PRO
Issue date 05.09.2022
Final maturity date 05.09.2025
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 750 000 000
ISIN NO0012739558
Ticker BRFI57 PRO ESG
Issue date 31.10.2022
Final maturity date 31.10.2025
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 750 000 000
ISIN NO0012842451
Ticker BRFI58 PRO ESG
Issue date 21.02.2023
Final maturity date 21.02.2028
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 300 000 000
ISIN NO0012904194
Ticker BRFI59 PRO
Issue date 04.05.2023
Final maturity date 04.05.2028
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 600 000 000
ISIN NO00130014027
Ticker BRFI61 PRO
Issue date 08.09.2023
Call date 08.09.2028
Final maturity date 08.09.2028
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 650 000 000
ISIN NO0013081364
Ticker BRFI63 PRO
Issue date 30.11.2023
Final maturity date 01.03.2027
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 1 300 000 000
ISIN NO0013121160
Ticker BRFI64 PRO
Issue date 16.01.2024
Final maturity date 16.01.2029
Interest type Floating
Currency NOK
Issued volume 550 000 000