Bærekraft

Her kan du lese Brage Finans sine rapporter om samfunnsansvar, vårt grønne rammeverk og om bærekraftige kredittprosesser.

Bærekraftstrategi

I denne rapporten finner du en oversikt over Brage Finans sine bærekraftige løsninger og strategiske mål.

Les mer om vår bærekraftsstrategi

Grønt rammeverk

Brage Finans har utarbeidet et grønt rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner.

Les våre rapporter om grønt rammeverk

Klimaregnskap

Her kan man lese om om Brage Finans sitt klimaavtrykk og hva vi gjør for minske dette.

Les klimaregnskapet

Samfunnsansvar

Brage Finans støtter prinsippene uthevet i FN Global Compact knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti korrupsjon. Les om hvordan vi legger vekt på å integrere prinsippene i våre forretningsstrategier, i vår daglige drift og i forhold til våre interessenter.

Les om vårt samfunnsansvar

Bærekraftige kredittprosesser

Rapporten illustrerer Brage Finans sin tilnærming til bærekraft i utlånsvirksomheten, samt retningslinjer omkring ansvarlig utlånsvirksomhet og samfunnsansvar.

Les rapporten

Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven stiller krav til virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med produksjon av varer og levering av tjenester. Allmennheten skal også sikres tilgang til denne informasjonen.

Les om vår aktsomhetsvurdering her