Investor

Kontakt for Investor Relations er Økonomi- og Finansdirektør (CFO) Bodil Huus Bolstad (tlf. +47 90 26 51 59)

Virksomhetsbeskrivelse

Brage skal være et solid selskap som er attraktiv for eierbankene, kunder, kapitalmarkedene og ansatte.

Les mer arrow

Finansiell informasjon

Brage Finans presenterer delårs- og årsrapporter, samt de obligasjonslånene som er utstedt.

Les mer arrow

Finanskalender

Datoer for regnskapsrapportering.

Les mer arrow

Styret i Brage Finans

Styret er sammensatt med representanter fra eierbankene, eksterne aktører og en ansattrepresentant.

Les mer arrow