Finanskalender

Dato og hendelse

26.01.21 - Offentliggjøring kvartalsrapport 4. kvartal 2020

26.01.21 - Offentliggjøring foreløpig årsrapport 2020

12.02.21 - Offentliggjøring endelig årsrapport 2020

26.04.21 - Offentliggjøring kvartalsrapport 1. kvartal 2021

10.08.21 - Offentliggjøring kvartalsrapport 2. kvartal 2021

22.10.21 - Offentliggjøring kvartalsrapport 3. kvartal 2021