Finansiell informasjon

På denne siden finner du rapporter, oversikt over obligasjonslån og børsmeldinger fra Brage Finans.

Rapporter

Her blir det lagt ut rapporter fra Brage Finans, blant annet års- og delårsrapporter.

Gå til rapportene

Obligasjonslån

Her finner man oversikt over alle aktive obligasjonslån. Låneavtaler og lånebeskrivelser kan hentes ut.

Gå til obligasjonslånene

Børsmeldinger

Her kan man lese alle børsmeldinger fra Brage Finans.

Gå til NewsWeb