Verdt å vite om registrering av båt i skipsregisteret

For å få et båtlån til båter over 7 meter må båten registreres i Skipsregisteres før utbetaling av lån.Trygghet for deg som kjøper av båten.

Dette er nødvendig for at vi skal kunne få sikkerhet i båten og samtidig en trygghet for deg som kjøper, da dette gir rettsvern overfor tidligere eiers kreditorer. 
Når en båt er registrert i skipsregisteret, vil eierforholdet og heftelser i den fremgå av registeret.

For å få en bruktbåt inn i registeret, kreves det betydelig med dokumentasjon for å godtgjøre at den som registrerer båten, også er rette eier av den. Vi anbefaler derfor til våre kunder som er på jakt etter bruktbåt å undersøke at båten allerede er registrert i skipsregisteret for å få en så smidig kjøpsprosess som mulig.

Hvor gamle båter kan finansieres med båtlån?

For båter over 7 meter kan vi finansiere båter fra 2005 eller nyere årsmodeller.

Sjekk om båten er registrert i Skipsregisteret

På Sjøfartsdirektoratets nettside kan du selv søke opp fartøyet i «Skipssøk».

Hva kreves for å registrere bruktbåt i skipsregisteret?

Fremleggelse av originaldokumenter med korrekte bekreftelser tilbake til og inklusive byggesertifikat fra båtbyggeren.

Hva gjør jeg dersom det mangler nødvendige dokumenter når kjøp avtales?

Eieren som vil registrere båten må da følge en av sjølovens to alternative fremgangsmåter for å få eierskapet godtgjort slik at han får registerhjemmel til båten i registeret;

-registerhjemmel oppnås ved kunngjøring som skipsregisteret foretar.

-rettslig prosess for domstolene, der det søkes dom for eierforholdet.

Fremgangsmåte for å registrere båt i skipsregisteret

Se en oversikt på Sjøfartsdirektoratets side om "Nyregistrering av fritidsbåt 7-24 m"

Informasjonen på denne siden er hentet fra Båtadvokaten og Sjøfartsdirektoratet. Før utbetaling av lånet må skjøtet være registrert over på ny eier, og pantet vårt må være godkjent av Skipsregisteret

image

Drømmer du om å kjøpe båt?

Vi i Brage Finans tilbyr båtlån til både nye og brukte båter. Du kan enkelt beregne og søke om båtlån her.

Få et godt tilbud på båtlån