Har bedriften mottatt faktura i ny kanal?

Brage Finans har fra og med 01.11.21 gått over til en ny distribusjonsmåte for utsending av faktura.

Betydning for dere

Overgangen kan påvirke dere som kunde av Brage Finans på ulike måter:

  1. Alle bedrifter som er registrert som mottaker av EHF-faktura i ELMA-registeret vil nå motta EHF-faktura fra Brage Finans. Dersom din bedrift er registrert i ELMA, men likevel ikke ønsker EHF, kan dere gi beskjed om dette til kundeservice@brage.no.

  2. Som følge av overgangen, er det ikke lenger mulig for en privatperson å motta eFaktura i sin private nettbank på vegne av bedriften. Dette gjelder også enkeltmannsforetak. Det er fortsatt mulig å opprette avtalegiro privat på vegne av bedriften.

Ta kontakt med oss på kundeservice@brage.no dersom dere har spørsmål.