Priser på lån til ATV, mc og snøscooter

Prisliste forbruker, gjeldende fra 1. juni 2019

Prislisten er gjeldene for ATV, mc og snøscooter. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 150.000 og 5 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Lån til ATV/mc/snøscooter

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

4,45 %

6,67 %

Egenkapital 20 %

5,45 %

7,72 %

Egenkapital 0%

5,95 %

8,25 %

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516