Priser Grønt billån

Prisliste Grønt billån forbruker, gjeldende fra 1. oktober 2019

Prislisten er gjeldene for elbil. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 7 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 85. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Billån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,55 %

4,86 %

Egenkapital 20 %

4,1 %

5,43 %

Egenkapital 0%

4,95 %

6,31 %

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.000

Termingebyr kr 85

Tinglysningsgebyr kr 1.516