Billån med kun krav til ansvarsforsikring!

Verdt å vite om kaskofritt billån

Dersom du skal kjøpe en eldre og rimeligere bruktbil mellom 30.000 og 150.000 kroner kan du redusere forsikringskostnaden ved å kun tegne ansvarsforsikring. Et kaskofritt billån har en høyere rente, men pris på forsikring og lånekostnader sammenlagt blir ofte rimeligere på lånebeløp inntil 150.000 kroner. Lånebeløpet må minimum være 30.000 kroner. 

Dersom du vurderer å ta opp et kaskofritt billån med kun ansvarsforsikring, er det viktig at du er klar over at forsikringen ikke vil dekke restgjelden på billånet hvis du skulle være så uheldig å måtte vrake bilen.  

Hva innebærer ansvarsforsikring? 

Ansvarsforsikring er lovpålagt og erstatter skader som bilen påfører personer og dyr, skader på andre kjøretøy, bygninger og gjenstander, og rettshjelp. Ansvarsforsikring er den rimeligste forsikringsdekningen man kan velge på egen bil, den dekker derfor ikke skader på egen bil hvor du er ansvarlig for skaden. 

Om du ønsker forsikringsdekning utover ansvarsforsikring kan du tegne en delkaskoforsikring som dekker ansvar, tap og skade på eget kjøretøy ved brann, tyveri, glasskade og veihjelp, i tillegg til skader på fastmontert utstyr og løsøre. Full kaskoforsikring omfatter i tillegg til dette skader på egen bil ved kollisjon, hærverk, utforkjøring og velting. 

Ta gjerne kontakt med ditt forsikringsselskap for veiledning på hvilken forsikringsdekning du bør velge. 

Har du ikke funnet bilen enda? 

Søk om finansieringsbevis i billånskalkulatoren så vet du hvor mye du kan låne, og du kan dermed handle raskt når du finner den rette bilen for deg. 

Ønsker du betalingsforsikring på ditt billån hos oss? 

En betalingsforsikring gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle inntreffe, slik som langvarig sykdom eller arbeidsledighet.