Priser på Caravanlån

Prisliste Caravanlån forbruker, gjeldende fra 1.oktober 2019

Prislisten er gjeldene for bobil og campingvogn. Effektiv rente er beregnet ut fra lånebeløp på kr 200.000 og 7 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.500 og termingebyr kr 95. 

Du kan få inntil 100 % finansiering, beste rente får du med 35 % egenkapital. 

Caravanlån

Nominell rente

Effektiv rente

Egenkapital 35% 

3,7 %

5,2%

Egenkapital 20 %

4,7 %

6,23%

Egenkapital 0%

5,7%

7,28%

 

 

 

 

 

 

 

Etablerings- og terminomkostninger:

Etableringskostnad kr 2.500

Termingebyr kr 95

Tinglysningsgebyr kr 1.516